Chống tham nhũng: Phải nhốt quyền lực trong lồng quy chế

Thứ Năm, 05.07.2018, 16:08

“Cán bộ lãnh đạo các cấp phải ghi nhớ, bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật, bất kỳ ai sử dụng quyền lực đều phải phục vụ nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và tự giác chịu sự giám sát của nhân dân”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Trước thành tựu của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, người dân thực sự hào hứng và tin tưởng. Chưa bao giờ, cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm bài bản, hiệu quả như thế. Chưa bao giờ, mọi vụ việc sai phạm lại được đưa ra xem xét nghiêm túc như thế. Chưa bao giờ, từ lời nói đến hành động lại được cụ thể hóa một cách kiên quyết như thế. Chưa bao giờ, những sai phạm liên quan đến cán bộ kể cả cán bộ cấp cao được xem xét, xử lý công minh như vậy.

Nhưng người dân đã hết bức xúc chưa, đã thực sự hà lòng chưa. Tham nhũng đã thực sự bị sờ tới cái gốc, cái rễ của nó chưa. Tham nhũng đã thực sự biết sợ chưa. Thì đó vẫn là những câu hỏi cần lời giải. Chỉ người có chức quyền mới có khả năng tham nhũng, đó là điều hiển nhiên. Nhưng không hiển nhiên khi quan chức tham nhũng được nắm giữ những vị trí chủ chốt, nó có đi có lại; nó có sự đánh đổi như dân gian thường ví von “ông mất chân giò, bà thò chai rượu”. Và hậu qủa của cái sự đổi trác, của nhóm lợi ích ấy là khôn lường. Từ việc làm hư hỏng cán bộ, suy yếu nguồn lực phát triển đến việc làm hư hao niềm tin của người dân với Đảng, Chính phủ và bộ máy công quyền.

Vì vậy một trong những điều khiến người dân chưa thực sự hài lòng, còn nhiều bức xúc là thực trạng tham nhũng trong công tác cán bộ. Mà tham nhũng trông công tác cán bộ là một trong những loại tham nhũng nguy hiểm nhất, gây hậu quả nặng nề nhất. Nó cũng là nội dung bị khiếu kiện nhiều nhất thời gian qua, bởi thực tế không hiếm nơi bổ nhiệm sai cán bộ, bổ nhiệm sai quy trình, bổ nhiệm thần tốc, bổ nhiệm vì đó là những hậu duệ, tiền tệ, quan hệ, bổ nhiệm cán bộ với mục đích không trong sáng. Thế nên mới có những Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh; thế nên mới có những Vũ Minh Hoàng, Trần Vũ Quỳnh Anh và hàng loạt cán bộ chủ chốt mang danh cán bộ trẻ tài năng nhưng không lên chức bằng chính thực lực mà lại bằng quan hệ, ngoại tệ, bằng cách mà người ta đặt cho cái tên là “Tham nhũng cán bộ”.

Nếu nói rằng chưa ai phải chịu trách nhiệm về những trường hợp bổ hiệm sai ấy thì không đúng. Đã có những cán bộ lãnh đạo bị xử lý, kỷ luật cả về mặt Đảng và chính quyền nhưng chỉ là một vài trường hợp, chỉ là xử lý nhẹ nhành cho có, xử lý mà đến cả người kỷ luật cũng thấy vui. Nó khiến người dân phản ứng, bức xúc. Họ càng bức xúc hơn khi có cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật, bị xử lý hình sự mà người đã từng giới thiệu, từng tung hô, thậm chí lợi dụng quyền chức được giao để áp đặt quyết bổ nhiệm bằng được người cùng cánh hậu với mình chẳng hề hấn gì.

Hành động đó là gì nếu như không phải là vì lợi ích chính trị, lợi ích vật chất cho bản thân và cho một nhóm người. Nó là gì nếu như không phải tham nhúng được một số lãnh đạo, kể cả một số cán bộ cấp cao biến chất bao che. Cán bộ lãnh đạo càng cao khi đã thái hóa biến chất lại càng là mối hiểm nguy cho xã hội. Đó mới là cái gốc, cái rễ khiến cho tham nhũng chui sâu, bám chặt một cách dai dẳng khiến cho cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn khó khăn, gian khổ và đầy thử thách.

Phòng, chống tham nhũng luôn gắn với công tác cán bộ, vì thế những sai phạm, đặc biệt những sai phạm trong quy trình bổ nhiệm cán bộ cần được làm rõ, cần có biện pháp mạnh, cần xử lý kỷ luật thật nghiêm minh bất kể người đó là ai, ở cương vị nào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: mục đích kỷ luật là để “trị bệnh cứu người”, cảnh tỉnh, răn đe, do đó phải quán triệt phương châm phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Muốn vậy việc lựa chọn cán bộ, đánh giá cán bộ phải luôn kỹ càng thực chất. Việc thải loại cán bộ hư hỏng phải làm kiên quyết và điều quan trọng là phải xây dựng cơ chế giám sát quyền lực một cách tốt nhất để làm sao quyền lực phải được nhốt trong lồng quy chế, làm sao để không có bất cứ ai có quyền lực ngoài pháp luật.