BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

‘Chiến lược’ – ngôn ngữ chiến tranh

Thứ Tư, 04.07.2018, 10:33

Đó là ngôn ngữ của chiến tranh và của kinh tế kế hoạch hóa, vẫn tiếp tục được sử dụng trong thời bình và kinh tế thị trường ở nước ta. Không phải tôi bắt bẻ chữ nghĩa, vì đây không chỉ là quán tính trong sử dụng ngôn ngữ mà là quán tính của tư duy “làm chủ xã hội”.

Trong kinh tế thị trường mà đặt ra “chiến lược phát triển kinh tế-xã hội” bao giờ cũng hàm chứa các giải pháp can thiệp phi thị trường. Do vậy mà hại nhiều hơn là lợi.

Trong xây dựng bộ máy nhà nước, “chiến lược cán bộ” hay “quy hoạch cán bộ” bao giờ cũng hàm chứa các giải pháp phi dân chủ và để lọt nhân tài. Do vậy mà khó thoát khỏi tình trạng quan liêu, tình trạng người lãnh đạo kém hơn người bị lãnh đạo.

Trong kinh doanh, việc sử dụng những từ ngữ đao to búa lớn như thế này có lẽ không hại gì cho xã hội, vì thị trường sẽ dạy cho các doanh nhân biết như thế nào là “lễ độ”.

Muốn hoàn thiện cơ chế thị trường, cần phải có nỗ lực trí tuệ nhằm loại bỏ quán tính kiêu ngạo đối với xã hội để tháo xiềng xích cho thị trường. Xin dẫn “bí kíp” của Adam Smith :

“Chỉ cần một vài điều kiện là có thể đưa một đất nước từ tình trạng dã man lên trạng thái phú cường nhất, đấy là hòa bình, thuế khóa dễ chịu và việc thực thi công lý có thể chấp nhận được : tất cả những điều còn lại sẽ xảy ra một cách tự nhiên”. Sự thịnh vượng của phương Tây hơn hai thế kỷ rưỡi qua đã minh định điều giản dị được nói ra bởi một thiên tài nhưng đã từng bị giới trí thức chối bỏ.

Ngay cả trong quân sự, Thủ tướng Anh Churchill, người hùng trong Đại chiến thế giới 2, người tổ chức liên minh chống phát-xít, vẫn dị ứng với từ “chiến lược” (strategy). Giữa cuộc chiến tranh, khi được hỏi chiến lược của ông là gì, Churchill đáp trong làn khói xì gà : “Chiến lược chung của tôi vào lúc này là sống sót trong ba tháng tới” (My general strategy at present is to last out the next three months) (**)

______________

(*) ADAM SMITH, bài giảng năm 1755, trích từ Lược khảo Adam Smith, NXB Tri thức, Hà Nội

(**) Dẫn theo Nguyễn Giang, Đốt đuốc đi tìm lãnh đạo cấp chiến lược, bbc.com/vietnamese, 21-5-2018.

Theo FB Hoàng Hải Vân 

Từ khóa: