Điều gì xảy ra nếu Trung Quốc cấm vận kinh tế Việt Nam?

Khuyết danh
Để gìn giữ độc lập dân tộc, người Việt Nam sẽ phải tìm cách giữ thăng bằng trên một lằn ranh mong manh, dưới bóng...
Làm đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam 60 tỷ USD, bỏ đường sắt cũ?

Khuyết danh
Nếu kết hợp tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cả chở khách và chở hàng thì tốc độ tàu hàng chỉ đạt 130 km/h....