Tại sao Việt Nam hủy giao lưu quốc phòng với Mỹ?

Khuyết danh
Giữa tháng 10 năm 2018, nhà nghiên cứu Việt Nam Carlyle A. Thayer đưa tin rằng Việt Nam đã lặng lẽ hủy bỏ mười lăm hoạt...
Độc lập văn hóa, yếu tố cốt t.ử để bảo vệ Tổ quốc

BBT
Lịch sử Việt Nam đã cho thấy chính sự độc lập về văn hóa đã đóng vai trò vô cùng quan trọng, cứu đất nước trước...