UBND Tỉnh Bình Thuận

13.06.2018 Khuyết danh
Cơ quan điều tra tạm giữ thêm 12 người, trong đó có nghi can đưa tiền, xúi giục để gây rối. Ngày 13-6, một nguồn tin...