tinh giản biên chế

27.08.2018 BBT
Ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, loại bỏ cơ chế, biên chế suốt đời theo tinh thần Nghị quyết...

27.08.2018 Khuyết danh
Bộ máy Bộ Công an được sắp xếp, thay đổi lần này mang lại bước chuyển lớn, ấn tượng thật sự cho hệ thống hành...

22.08.2018 Khuyết danh
Nhiều lãnh đạo huyện xã sẽ “rời ghế” khi sáp nhập. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, việc...

09.08.2018 Khuyết danh
Đề cập đến chủ trương sắp xếp lại các huyện, xã không đủ tiêu chuẩn, nhiều lãnh đạo địa phương nói “cán...

08.08.2018 Khuyết danh
Từ 6/8, Bộ Công an chính thức xóa bỏ cấp trung gian gồm 6 tổng cục. Ngoài ra, hơn 60 đơn vị cấp cục được tinh giảm khi...

10.07.2018 Đinh Lực
Ngăn chặn những tình trạng bổ nhiệm ở “phút thứ 89” để chặt đi cái sợi dây “tham nhũng ghế” theo kịch bản “đúng...

06.07.2018 Đinh Lực
Tổng Giám đốc Đà TP-TH Hà Nội đã phải thốt lên thực trạng của đơn vị mình quản lý: “Có đến 40% nhân sự của Đài...

04.07.2018 Bảo An
“Đi công tác cùng lãnh đạo TP, lãnh đạo đài Hà Nội không dám cử 40% cán bộ yếu kém này. 40% cán bộ này cũng không bỏ...

12.06.2018 Thiên Minh
Vừa mới đây thôi, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết...

22.05.2018 Bảo An
Gần đây, một loạt cán bộ nguồn, cán bộ trong đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của không ít tỉnh, thành...