tinh giản biên chế

10.07.2018 Đinh Lực
Ngăn chặn những tình trạng bổ nhiệm ở “phút thứ 89” để chặt đi cái sợi dây “tham nhũng ghế” theo kịch bản “đúng...

06.07.2018 Đinh Lực
Tổng Giám đốc Đà TP-TH Hà Nội đã phải thốt lên thực trạng của đơn vị mình quản lý: “Có đến 40% nhân sự của Đài...

04.07.2018 Bảo An
“Đi công tác cùng lãnh đạo TP, lãnh đạo đài Hà Nội không dám cử 40% cán bộ yếu kém này. 40% cán bộ này cũng không bỏ...

12.06.2018 Thiên Minh
Vừa mới đây thôi, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết...

22.05.2018 Bảo An
Gần đây, một loạt cán bộ nguồn, cán bộ trong đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của không ít tỉnh, thành...

14.05.2018 Thiên Minh
Bao nhiêu cuộc tranh luận gần đây của dư luận về tổ chức bộ máy nhà nước, tuyển dụng, bổ nhiệm, chính sách tiền...

11.05.2018 Phạm Minh Hà
Hội nghị Trung ương lần thứ 7, Khóa XII đã thảo luận về Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ,...

26.04.2018 Thiên Minh
Sáng ngày 23/04, Uỷ ban về các vấn đề xã hội họp phiên toàn thể thẩm tra các báo cáo của Chính phủ, trong đó có báo...

23.04.2018 Quảng An
Trong bối cảnh bộ máy Nhà nước đang hết sức cồng kềnh và nguồn ngân sách đang ngày một quá tải thì việc tinh giản...

18.04.2018 Thiên Minh
Chỉ 4 Sở: Tư pháp; Tài nguyên – Môi trường; Lao động – Thương binh và Xã hội; Y tế được giữ nguyên, các sở,...