thành phố thông minh

07.05.2018 Thiên Minh
Mới đây, các nhà đầu tư Việt – Nhật đã đề nghị đầu tư siêu dự án thành phố thông minh với quy mô ban đầu là 271,82ha...