thẩm phán

18.05.2018 Khuyết danh
 Ông Huỳnh Ngọc Thiện cho biết, cá nhân ông và các thành viên HĐXX “hoàn toàn trong sạch” nên đủ dũng cảm để...