quan hệ ngoại giao

30.05.2018 Sông Trà
Dù rất khác biệt nhau về mô hình kinh tế, hệ thống chính trị và cũng không có hay không cần ‘16 chữ vàng’ kiểu như...