lòng tự trọng

10.05.2018 Khuyết danh
“Đẳng cấp thế giới” không phải là nền kinh tế mạnh thế nào; nước đó có bao nhiêu triệu phú hay tỷ phú; có bao nhiêu...