hoa hồng

13.06.2018 doge
Tôi tin ngôn ngữ là quà tặng của Chúa, vì vậy, con người ta thường dùng nó một cách quá đáng và chẳng hề lý tính, như...