giải phóng mặt bằng

13.06.2018 BBT
Có lẽ hiếm quốc gia nào mà trong cách hành xử, làm việc giữa chính quyền và người dân không chỉ phải đúng tình, đúng...