duy lý

16.05.2018 Hải Đăng
Vừa qua, vụ hai “hiệp sĩ” săn bắt cướp ở Sài Gòn bị đâm chết là một ví dụ điển hình cho căn bệnh “duy lý”...