đảo Hải Nam

11.06.2018 Thiên Minh
Nói đến đặc khu của Trung Quốc, ai ai cũng nhắc đến Thâm Quyến với sự phát triển thần kỳ. Nhưng thật ra, Trung Quốc...