chống tham nhũng

22.06.2018 BBT
 Nhà nước sẽ phải tốn rất nhiều kinh phí để duy trì bộ máy chống tham nhũng để luôn “cập nhật” với thời đại. Quốc...

18.06.2018 BBT
Nhà của cán bộ nhưng người thân đứng tên, nhất là người thân làm doanh nghiệp thì thì ai có quyền kiểm tra vì họ không...

14.06.2018 Phạm Minh Hà
“Trong chống Mỹ có dũng sĩ diệt Mỹ thì trong thời điểm hiện nay cần có dũng sĩ diệt tham nhũng” Người dân có muốn...

14.06.2018 Khuyết danh
Đại biểu Nguyễn Anh Trí “thốt” lên khi thảo luận dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi tại Quốc hội...

13.06.2018 Khuyết danh
Đại biểu Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận) đưa ra kiến nghị này khi thảo luận dự án Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi...

13.06.2018 Khuyết danh
Nhận trách nhiệm xong nhưng không thấy ai chịu trách nhiệm hay bị xử lý, đó là băn khoăn của các đại biểu Quốc hội...

23.05.2018 Khuyết danh
Thực trang suy thoái biến chất của quan trường Trung Quốc luôn là một chủ đề nóng của dư luận xã hội. Gần đây có nhà...

14.05.2018 Thiên Minh
Bao nhiêu cuộc tranh luận gần đây của dư luận về tổ chức bộ máy nhà nước, tuyển dụng, bổ nhiệm, chính sách tiền...

11.05.2018 Thiên Minh
“Cây này tao đốn còn được, chính quyền là của tao, xã hội đen cũng là của tao” – Không thể tin được một ông...

26.04.2018 Đinh Lực
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong phòng, chống tham nhũng Việt Nam chưa bao giờ quyết liệt và có những chuyển biến...