Cần Thơ

12.07.2018 BBT
Thanh tra Chính phủ đã nêu hàng loạt sai phạm ở bảy dự án chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích...

11.07.2018 Khuyết danh
80 cán bộ, công chức, viên chức được chia thành 4 lớp, đi đào tạo bồi dưỡng tại Trường ĐH California về các lĩnh vực:...

11.07.2018 Khuyết danh
Đền thờ các Vua Hùng sẽ được xây dựng tại Cần Thơ trên diện tích 4 ha, gồm 14 hạng mục với tổng kinh phí 100 tỷ đồng. Mô...

30.03.2018 Bảo An
Việc dẹp một bến đò ngang hết giấy phép hoạt động có lẽ sẽ chẳng có điều gì to tát nếu cuộc sống của người...