cạn kiệt tài nguyên

16.05.2018 Thiên Minh
Bất ngờ chưa, sau những con số về tăng trưởng kinh tế, thì quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng vẫn là đất, dầu thô… 95,27%...