buôn bán vũ khí

06.06.2018 BBT
Mấy hôm nay tôi đọc dần dần dự thảo Luật Đặc Khu để phản biện một cách hợp lý, logic và khoa học, trên tinh thần...