Bộ Công an

24.10.2018 Khuyết danh
Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 22/10 đã nhận quyết định điều động, bổ nhiệm làm Chánh...

11.10.2018 Khuyết danh
Bộ Công an đang hoàn thiện 3 văn bản chính để trình Chính phủ, gồm 2 nghị định và một quyết định của Thủ trướng...

08.10.2018 Khuyết danh
Tăng cường công tác phân tích, dự báo; đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động của chiến tranh thương mại; tăng cường...

27.08.2018 Khuyết danh
Bộ máy Bộ Công an được sắp xếp, thay đổi lần này mang lại bước chuyển lớn, ấn tượng thật sự cho hệ thống hành...

23.08.2018 Khuyết danh
Theo đề xuất của Bộ Tài chính, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh,...

08.08.2018 Khuyết danh
Từ 6/8, Bộ Công an chính thức xóa bỏ cấp trung gian gồm 6 tổng cục. Ngoài ra, hơn 60 đơn vị cấp cục được tinh giảm khi...

05.07.2018 BBT
Quảng Ninh đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra những kẻ lợi dụng mạng xã hội để đăng tải nội dung xuyên tạc về...

14.06.2018 Khuyết danh
Việc ban hành Luật để quản lý, điều chỉnh đối tượng. Tất cả các hành vi bị cấm, không được thực hiện trong Luật...

06.06.2018 Khuyết danh
Sĩ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là Đại tướng được sử dụng thường xuyên 1 xe ô tô trong thời gian công tác. Căn...

31.05.2018 Khuyết danh
Chính phủ đã đồng ý bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư để thống nhất...