09.07.2018 Góc Nhìn
Đây là một bài viết mà tôi nghĩ nội dung của nó sẽ gây phản ứng cho người đọc vì góc nhìn, không cùng một hướng....

15.06.2018 Góc Nhìn
Tôi từng rất ghét đất nước Trung Quốc vì chính họ mới là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam chứ không phải là Hoa Kỳ...

13.06.2018 Góc Nhìn
Có một điều chúng ta cần phải hiểu rằng dân tộc Trung Quốc và quốc gia Trung Quốc là hai chủ thể hoàn toàn khác nhau....

13.06.2018 Góc Nhìn
Tôi tin ngôn ngữ là quà tặng của Chúa, vì vậy, con người ta thường dùng nó một cách quá đáng và chẳng hề lý tính, như...

12.06.2018 Góc Nhìn
Có một điều đáng buồn rằng việc chối bỏ luật an ninh mạng là những người chống Cộng. Với quan điểm cá nhân, tôi...

18.04.2018 Góc Nhìn
Chúng ta không khó bắt gặp ở đâu nhiều hẻm hơn Việt Nam, chính sự đặc trưng tưởng chừng bế tắc này, lại vô tình...

12.04.2018 Góc Nhìn
Có những thứ thành công không phải vì nó là vấn đề khoa học, mà đó là vấn đề của xã hội học. Phản biện không phải...

21.03.2018 Góc Nhìn
Nếu cuộc đời này đúng sai rõ ràng, thì con người ta sẽ không hoài nghi sự tồn tại của thượng đế. Sẽ không có chuỗi...

12.03.2018 Góc Nhìn
Tiền thuật toán là phát súng đầu tiên cho cuộc chiến tranh tiền tệ vào thời đại của chúng ta. Bitcoin, một đồng tiền...

07.03.2018 Góc Nhìn
Tôi tin rằng những học giả Trung Quốc ủng hộ chế độ dân chủ theo kiểu phương tây sẽ không ủng hộ vấn đề này vì...