16.11.2018 Góc Nhìn
“Giữ cho lò luôn luôn nóng” tức là giữ cho đồng tiền thuế của nhân dân luôn trong sạch, luôn được đặt vào đúng...

15.11.2018 Góc Nhìn
Trong phiên họp chủ trì tại Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tổng bí thư,...

14.11.2018 Góc Nhìn
An ninh mạng giờ đây không chỉ là mối đe dọa lớn đối với tất cả các quốc gia phát triển trên thế giới. Mà ở Việt...

07.11.2018 Góc Nhìn
Gần đây, tại kỳ họp thứ 6 QH khóa 14 Nghị trường Quốc hội đã xuất hiện những phát ngôn thiếu cẩn trọng, mang tính...

05.11.2018 Góc Nhìn
Sau 3 ngày chất vấn của Thủ tướng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng và những ban ngành liên quan, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội...

02.11.2018 Góc Nhìn
Nói một cách công bằng, thì tất cả những lỗi liên quan đến giáo dục không thể một mình Bộ giáo dục – Đào tạo hay...

01.11.2018 Góc Nhìn
Để cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, để giúp cho Đảng viên tôi luyện được bản chất...

31.10.2018 Góc Nhìn
“Tôi đề nghị Thủ tướng xem xét thận trọng các vấn đề của địa phương hiện nay, có những vấn đề không cần thiết,...

31.10.2018 Góc Nhìn
Những Đảng viên như Chu Hảo, Nguyên Ngọc đều là những người đã từng thề dưới lá cờ của Đảng, của Tổ quốc về...

26.10.2018 Góc Nhìn
Hôm qua, 25-10, Quốc hội (QH) đã bỏ phiếu kín đánh giá tín nhiệm 48/50 chức danh thuộc diện QH bầu và phê chuẩn. Đây là...