Góc Nhìn

25.05.2018 Đinh Lực
Khi một Chính phủ hướng tới kiến tạo và liêm chính, hệ thống chính trị hướng tới một tổ chức bộ máy có những cán...

25.05.2018 Hải Đăng
Lấy lý do nhằm giảm tình trạng tăng cân, béo phí, nguy cơ tiểu đường và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Bộ Tài chính...

25.05.2018 Ngọc Bích
Các chuyên gia kinh tế của Việt Nam và trên thế giới phân tích chỉ ra rằng: Chính sách Thuế của Việt Nam hiện nay ưu đãi...

25.05.2018 BBT
Việc cưỡng ghép “khoản tiền phải trả” vào với “giá trị bằng tiền” này vào với nhau giống như chuyện có người...

24.05.2018 Đinh Lực
Nếu thật sự là một người “có tâm – có tầm” với đất nước, chắc chắn Osin Huy Đức sẽ có những phương án tích...

24.05.2018 Hải Đăng
Giữa lúc Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về tài chính do bội chi ngân sách, Bộ Tài chính lại đề xuất áp thêm một vài...

24.05.2018 Sông Trà
Sau gần15 năm Đà Nẵng triển khai đề án “thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”, đã góp phần trẻ hoá...

24.05.2018 Thiên Minh
Trong khi dự thảo Luật An ninh mạng mới chỉ chạm ngõ được cái gọi là dự thảo thì người ta lại coi nó như là một mối...

24.05.2018 Khuyết danh
“Thu giá” là sự xảo quyệt về ý đồ. Việc thu tiền vé đi đường BOT theo cách thực hiện ở Việt Nam thời gian...

23.05.2018 BBT
Nếu nói “Thanh hoá là một Việt Nam thu nhỏ”, tôi lại thấy, Thanh Hóa hiện tại, có thể xem là một quốc gia độc...